Revitalisatie Gouden Bocht Complex te Amsterdam.

Het Gouden Bocht Complex aan de Herengracht 459-469 in Amsterdam zal de komende periode volledig worden gerevitaliseerd.

Het te renoveren gebouw heeft een BVO van circa 6.500 m2 merendeels bestaande uit kantoorruimte. Het GBC zal volledig worden getransformeerd en verduurzaamd tot een hoogwaardig multi tenant gebouw.

Tot de werkzaamheden behoren het integreren van duurzame maatregelen waarbij ca. 70% CO2 reductie en een gasloos gebouw worden gerealiseerd. In lijn hiermee wordt er gestreefd naar een BREEAM In Use ambitie ‘Excellent’.

EWZ adviseurs is onderdeel van het bouwteam en adviseert bij het maken van de keuzes in duurzaamheids maatregelen en de integratie hiervan.  

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, startende op de 4e verdieping. Parallel hieraan zullen de centrale voorzieningen en opwekking, zoals het vervangen van de luchtbehandelingskasten in de kelder en een WKO-installatie, worden gerealiseerd.