Light + Building 2024: Be electrified

Deze week bezochten een aantal van onze collega’s de Light + Building vakbeurs in Frankfurt, op zoek naar de nieuwste technische en duurzame innovaties op het gebied van verlichting en lichtbesturingssystemen.

Voor de installatie en bouwsector is het doel zoals vastgelegd in het klimaatbeschermingspakket van de EU tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. De mijlpalen op weg daarheen omvatten onder andere de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, de toename van efficiënt energiegebruik en de bevordering van elektromobiliteit. De basis hiervoor wordt gelegd door de elektrificatie en digitalisering van woningen en gebouwen, waarvoor technische oplossingen te zien zijn op de Light + Building beurs in Frankfurt am Main.

Als weerspiegeling van de branche richt de toonaangevende internationale vakbeurs voor verlichtings- en gebouwtechniek zich op de onderwerpen die de branche bezighouden. “Be electrified” is de slogan voor Light + Building en omvat het spectrum van toekomstgerichte gebouwentechniek tot intelligente verlichtingstechnologie.