Onze rol en werkwijze

Ons bureau adviseert, ondersteunt en begeleidt de opdrachtgever in iedere fase. Daarbij adviseren wij over duurzame en technische mogelijkheden, ontwerpen installaties en verzorgen de contracten ten behoeve van de uitvoerende partijen.

Behalve de advisering, bewaken wij de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden van de aannemers tot en met de oplevering van de installaties.

Na ingebruikname bewaken wij de prestaties en efficiënte werking van de installatie. Verder verzorgen wij MJOP’s (meerjaren onderhoudsplanningen), adviseren in het onderhoud en verzorgen onderhoudscontracten ten behoeve van de onderhoudende partijen.

Werkgebieden

Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren van duurzame installatieconcepten in onder andere kantoorpanden, onderwijsgebouwen, MFC’s (multifunctionele centra), verpleegtehuizen en sportaccommodaties waaronder ijsbanen en zwembaden. Ook hebben we  ruime ervaring in specifieke installaties, zoals beveiliging-, telecommunicatie systemen en waterbehandeling installaties voor zwembaden.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers bevinden zich overwegend onder het MKB en in de utiliteitssector.

Wij verrichten o.a. diensten ten behoeve van managementbureaus, architecten, projectontwikkelaars, overheidsinstellingen, gemeenten, onderwijs- zorginstellingen, woningcorporaties en aannemers.

Aansprakelijkheid

Voor onze verantwoordelijkheden lopen wij niet weg.

Een project is pas gereed als de installatie voldoet aan de vooraf gestelde specificaties, eerder zijn wij niet tevreden.

Daarnaast is onze aansprakelijkheid gewaarborgd en verzekerd overeenkomstig de regeling “Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur”, DNR 2011.

De werkgebieden

Elektrotechnische installaties

– Smartgrit energievoorzieningen
– Duurzame lokale energieopwekking
– Noodstroomvoorzieningen
– Bliksembeveiliging, potentiaalvereffening en EMC
– Verlichting, oriëntatie-, nood en vluchtwegverlichting
– Netwerken voor data en telefonie
– Audio en video installaties
– Inbraaksignalering, toegangsbeheer en cameraobservatie
– Branddetectie en ontruiming
– Domotica

Werktuigkundige installaties


– Duurzame lokale en centrale energieopwekking
– Warmte en koude opslag in bodem en PCM
– Warmteterugwinning uit afval, vuilwater en lucht
– Transportinstallaties
– Legionella beheersing
– Brandbestrijding
– Gebouwbeheer

Zwemwaterzuivering installaties


– Zwemwaterzuivering NOC*NSF, KNZB en FINA
– WHBVZ
– Filtratie en desinfecteer technieken
– Waterbesparende technieken
– Automatisering installaties

Haalbaarheidsstudies

– Innovatieve concepten
– Financieel (korte en lange termijn)

Inspectie en monitoring

– Energiebeheer
– Prestatiemonitoring
– Optimalisatie
– Conditiemetingen

Menu
+