Wij bestaan 10 jaar!

Vandaag vieren we ons 10-jarig jubileum bij EWZ adviseurs (01 juni 2014). Een moment van bezinning en trots! Deze mijlpaal hadden we niet kunnen bereiken zonder de enorme inzet van al onze betrokkenen en het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Op naar nog vele jaren succesvolle samenwerkingen en duurzame adviezen!

Rhenen gaat stroomtekort voor nieuw zwembad oplossen

Rhenen gaat stroomtekort voor nieuw zwembad oplossen met de aankoop van een heel grote batterij
Rhenen koopt een grote batterij om te zorgen dat het nieuwe zwembad straks genoeg stroom heeft om open te kunnen. Het is een dure grap voor de gemeente, maar de gemeenteraad kan met de aankoop leven: beter dan terug te moeten grijpen op gas. ,,En we kunnen hem later ook nog gebruiken.”

Rhenen heeft een groot probleem bij de bouw van het nieuwe zwembad en sportcomplex Gastland. In 2025 zou alles klaar moeten zijn, maar er is tot 2029 niet genoeg stroom om het complex te verwarmen en draaiende te houden.
Het probleem komt door het bomvolle stroomnet, waar veel gemeenten en provincies mee kampen. De stroomkabels kunnen alle aanvragen voor de komende jaren niet aan. Bijna elk nieuw project kampt met dit probleem, maar ook bij de verduurzaming van bestaande gebouwen is stroomtekort eerder regel dan uitzondering

Het probleem speelt in Rhenen straks tussen 16.00 en 20.00 uur, wanneer Stedin niet meer dan 105 kW aan stroom kan leveren . Dat is de ‘avondspits’ op het stroomnet. Maar het zwembad en sportcomplex kan moeilijk elke dag vier uur lang de deuren sluiten. Een alternatief zou zijn om nog enkele jaren met gas te verwarmen, maar daar ziet het gemeentebestuur weinig in. Dat is niet duurzaam en Rhenen wil niet afhankelijk zijn van de wisselende gasprijzen voor de exploitatie.

In overleg met Stedin is hier gekozen voor een nieuwe contractvorm waarbij tussen 16.00 en 20.00 uur de leveringscapaciteit wordt beperkt tot 105 kW. In die uren vult de accu het stroomtekort aan. Het goed op elkaar afstemmen van de stroomlevering door de accu, de stroomvraag van het gebouw en de stroomlevering door Stedin is een flinke maar ook heel interessante uitdaging!

Voor de accu is niet gekozen voor een Lithium accu, maar voor supercondensatoren. Die hebben een aantal grote voordelen, zoals een veel langere levensduur, geen milieubelastende stoffen zoals Lithium en geen brandgevaar. Dat laatste maakt het mogelijk de hele accuvoorziening in de technische ruimte in het gebouw te plaatsen Bij Lithium accu’s zijn containeropstelling op veilige afstand van het gebouw voorschrift, vanwege het brandgevaar.

In de toekomst kan de accu ook inspelen op flexibele inkoopprijzen en overschotten aan opgewekte zonnestroom. Hiermee is deze voorziening niet slechts een oplossing voor een tijdelijk probleem, maar een waardevolle bijdrage in een duurzame energievoorziening.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en in juni 2024 zal de accu geplaatst worden. Ontwerp en bouwteam: Gemeente Rhenen, Synarchis, Wind Groep, EWZ adviseurs, Radiair Totaalinstallatie, 247 Energie.

Light + Building 2024: Be electrified

Deze week bezochten een aantal van onze collega’s de Light + Building vakbeurs in Frankfurt, op zoek naar de nieuwste technische en duurzame innovaties op het gebied van verlichting en lichtbesturingssystemen.

Voor de installatie en bouwsector is het doel zoals vastgelegd in het klimaatbeschermingspakket van de EU tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. De mijlpalen op weg daarheen omvatten onder andere de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, de toename van efficiënt energiegebruik en de bevordering van elektromobiliteit. De basis hiervoor wordt gelegd door de elektrificatie en digitalisering van woningen en gebouwen, waarvoor technische oplossingen te zien zijn op de Light + Building beurs in Frankfurt am Main.

Als weerspiegeling van de branche richt de toonaangevende internationale vakbeurs voor verlichtings- en gebouwtechniek zich op de onderwerpen die de branche bezighouden. “Be electrified” is de slogan voor Light + Building en omvat het spectrum van toekomstgerichte gebouwentechniek tot intelligente verlichtingstechnologie.

Bedrijfsuitje in het historische stadhuis van Bolsward

Voor het jaarlijkse bedrijfsuitje is dit jaar gekozen voor een Shared Dining georganiseerd bij restaurant Blend. We kwamen samen met onze collega’s van TCH Projectsupport in het historische stadhuis van Bolsward, dat al meer dan 400 jaar oud is. Daar hebben we kunnen genieten van heerlijke gerechten. Bovendien vierden we het mooie nieuws dat drie van onze collega’s onlangs ouders zijn geworden. Als felicitatie hebben ze een kraamcadeau ontvangen. ?

Wil jij ook deel uitmaken van ons team? Bekijk onze vacatures via onderstaande link?
www.ewz.nl/vacatures/

RUG Aletta Jacobshal tentamenzaal 1

De laatste ‘analoge’ tentamenzaal in de Aletta Jacobshal op de Zernike Campus wordt vanaf begin februari 2024 geschikt gemaakt voor digitaal toetsen. De vraag van RUG-docenten neemt nog steeds toe, en om een capaciteitsprobleem voor te zijn, worden 600 nieuwe digitale toetsplekken gecreëerd in tentamenzaal 1. De totale capaciteit van de Aletta Jacobshal gaat daarmee naar bijna 1800 digitale toetsplekken.

De verbouwingswerkzaamheden starten direct na afloop van de tentamenperiode van het eerste semester op zaterdag 3 februari. Eind april 2024 zijn de werkzaamheden gereed. Daarna worden de nieuwe toetstafels aangesloten en de functionaliteit gecontroleerd. Vanaf de tweede tentamenperiode in juni 2024 worden de nieuwe toetsvoorzieningen in gebruik genomen.

Wat wordt aangepast in zaal 1?

De nieuwe vloer wordt voorzien van vloergoten ten behoeve van het ontsluiten van de nodige 230V voedingen en data bekabeling voor 600 digitale toetsplekken. Tevens wordt een nieuwe controlroom en een uitbreiding van de bestaande serverruimte gerealiseerd. Tevens wordt een nieuwe controlroom en een uitbreiding van de serverruimte gerealiseerd. Tot slot zijn er aanpassingen van de toegangsdeuren aan de bestaande controlrooms van de zalen 2, 3 en 4.

Oplevering Sportcomplex 1574

EWZ Adviseurs Harderwijk maakte als ontwerpende adviseur deel uit van het ontwerpteam. Onze betrokkenheid binnen het bouwteam betrof installatieadvies, kwaliteitstoezicht en ondersteuning aan de bouwbegeleiding.

Lees meer in portfolio:https: www.ewz.nl/portfolio-item/sportcomplex-1574-te-leiden/

Oplevering Combibad en IJshal De Vliet

Na een bouwperiode van ruim anderhalf jaar is het nieuwe combibad en ijshal ‘De Vliet’ in Leiden opgeleverd. Dit sportcomplex behoort tot een van de meest duurzame in Nederland.

Lees meer in portfolio: www.ewz.nl/portfolio-item/ijshal-en-combibad-de-vliet-te-leiden/

Combibad en IJshal De Vliet

EWZ adviseurs Harderwijk maakt als installatieadviseur deel uit van het ontwerpteam voor het nieuw te bouwen ambitieuze gecombineerde IJsbaan- en zwembadcomplex te Leiden. Eén van de duurzaamste sportcomplexen van Nederland.

Hieronder een update qua voortgang van de werkzaamheden van het Combibad en de IJshal De Vliet.

 

Helvar seminar – Atlas Theater in Emmen

EWZ adviseurs was aanwezig bij een seminar georganiseerd door Helvar Lighting Controls in het Atlas Theater in Emmen. Hier werd maar weer eens bevestigd dat de beschikbare data vanuit de hedendaagse sensoren en het monitoren hiervan veel mogelijkheden biedt om het energieverbruik binnen gebouwen te reduceren. Naast energie geeft de data ook veel nuttige informatie ten aanzien van bezetting, beheer en onderhoud.

Definitief groen licht voor nieuwbouw De Tongelreep

Persbericht, 24-01-2023

De gemeenteraad van Eindhoven heeft dinsdagavond 24 januari 2023 definitief groen licht gegeven voor de nieuwbouw van zwembad De Tongelreep. Er is extra geld nodig om de bouw te kunnen realiseren. De extreme prijsstijgingen van materiaal en personeelskosten zijn daarvan de oorzaak. Een deel van de verhoging van het budget komt uit een extra Rijksbijdrage voor compensatie van de BTW over de bouwkosten. Daarnaast kunnen we rekenen op € 2.5 miljoen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor topsportfaciliteiten. Eerder was al € 7.5 miljoen toegezegd vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Sportwethouder, Maes van Lanschot: “Fantastisch dat we dé zwemhoofdstad van Nederland uitbreiden met 2000 m2 water voor breedte- en topsport. Een brede meerderheid van de raad heeft ingestemd met de ophoging van het budget en dat is goed nieuws. Het ontwerp is klaar en ziet er geweldig uit. Dank voor de fijne samenwerking met alle gebruikers, die met ons meekijken en ons van input voorzien. Samen met onze partners BrabantSport, de KNZB, het Innosportlab de Tongelreep, VWS en met heel veel Eindhovenaren kijken we uit naar het moment waarop we deze unieke zwemaccommodatie in gebruik kunnen nemen. Die ook nog eens betaalbaar en toegankelijk blijft voor alle doelgroepen.”

De ondertekening van de contracten staat binnenkort gepland. Daarna wordt het oude buitenbad gesloopt en voor de zomer start de bouw van de zwembaden. Eind 2024 is de oplevering van de nieuwe baden en eind 2025 is de nieuwbouw klaar van de horeca, entree en de kantoren. Met de nieuwbouw wordt 2000m2 nieuw zwemwater gerealiseerd met een bad voor recreatie, doelgroepen en peuters, een instructiebad, een 8-baans 50-metersportbad en een 5-baans 25-meterbad. Dit komt bovenop de bestaande 2250m2 zwemwater in het Pieter v.d. Hoogenband Stadion.