RUG Aletta Jacobshal tentamenzaal 1

De laatste ‘analoge’ tentamenzaal in de Aletta Jacobshal op de Zernike Campus wordt vanaf begin februari 2024 geschikt gemaakt voor digitaal toetsen. De vraag van RUG-docenten neemt nog steeds toe, en om een capaciteitsprobleem voor te zijn, worden 600 nieuwe digitale toetsplekken gecreëerd in tentamenzaal 1. De totale capaciteit van de Aletta Jacobshal gaat daarmee naar bijna 1800 digitale toetsplekken.

De verbouwingswerkzaamheden starten direct na afloop van de tentamenperiode van het eerste semester op zaterdag 3 februari. Eind april 2024 zijn de werkzaamheden gereed. Daarna worden de nieuwe toetstafels aangesloten en de functionaliteit gecontroleerd. Vanaf de tweede tentamenperiode in juni 2024 worden de nieuwe toetsvoorzieningen in gebruik genomen.

Wat wordt aangepast in zaal 1?

De nieuwe vloer wordt voorzien van vloergoten ten behoeve van het ontsluiten van de nodige 230V voedingen en data bekabeling voor 600 digitale toetsplekken. Tevens wordt een nieuwe controlroom en een uitbreiding van de bestaande serverruimte gerealiseerd. Tevens wordt een nieuwe controlroom en een uitbreiding van de serverruimte gerealiseerd. Tot slot zijn er aanpassingen van de toegangsdeuren aan de bestaande controlrooms van de zalen 2, 3 en 4.