In dialoog met andere vakdisciplines

Ieder succesvol proces vereist een open en creatieve samenwerking tussen opdrachtgever, gebruikers, architect, constructeur, aannemers en adviseurs. Vertrouwen, goede verstandhouding- en onderlinge communicatie zijn hierbij voor de EWZ adviseurs belangrijke succesfactoren. Uit de dialoog die dan ontstaat komen de beste oplossingen.

 

Vakspecialistisch en tegelijk vakoverschrijdend

Onder de medewerkers van EWZ vindt u expertise op het gebied van  vrijwel alle in gebouwen voorkomende installaties. De combinatie van kennis en ervaring is onze kracht, daarbij zijn wij specialistisch en tegelijk vakoverschrijdend. Niet alleen de techniek, maar ook de aansluiting daarvan op gebouw en organisatie spelen een rol in onze advisering.

Integrale oplossing biedt duurzaamheid

EWZ adviseurs ziet de noodzaak om onze samenleving duurzaam te maken. Daarom werken we aan comfortabele, flexibele gebouwen die onze leefomgeving niet belasten. De steeds voortschrijdende techniek maakt het mogelijk steeds duurzamer te bouwen, binnen de gebruikelijke bouwbudgetten en tegen acceptabele exploitatiekosten.

De kunst van het weglaten
less is more

De kunst van weglaten (low-tech) voorkomt complexiteit, onnodige investeringen en te hoge onderhoudskosten, dit geldt zeker ook bij installaties. Maar juist de kunst van het weglaten vraagt om veel kennis. EWZ adviseurs heeft die kennis in huis, de technische kennis, maar ook kennis om het gebouw en de installaties elkaar te laten aanvullen.

Referenties

 

Menu
+