Nieuwbouw Medisch centrum te Goes

EWZ adviseurs heeft de opdracht gegund gekregen voor een nieuwbouw project in Goes. Het betreft een gezondheidscentrum met een bvo van ca. 3.500 m2.

Het gebouw wordt gerealiseerd ten behoeve van de huisvesting van meerdere huisartsen, tandartsen, orthodontisten, fysiotherapeut, apotheker, logopediste, mondhygiënistes, psycholoog en een tweetal zorginstellingen. Onze opdracht behelst de advieswerkzaamheden voor alle gebouwgebonden werktuigkundige- en elektrotechnische installaties van de VO- fase (inclusief systeemkeuze) tot en met de oplevering en nazorg.

Bij aanvang van de VO fase zal door ons een systeemkeuze document worden vervaardigd met de in aanmerking komende installatie concepten welke aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever, de LHV Bouwstenen en de beschikbare budgetten. Van de in aanmerking komende systeemkeuzes zullen door ons de voor- en nadelen, energieverbruiken, CO2-emissie, exploitatiekosten, EPC-waarde en Netto Contante Waarde worden bepaald. Aangezien wij dergelijke onderzoeken bij nagenoeg alle nieuw- en verbouw projecten uitvoeren, hebben wij hiervoor een eigen Excel model ontwikkeld waarmee wij een gebouw snel door kunnen rekenen en deze met duidelijke overzichten aan de opdrachtgever kunnen rapporteren. Op basis van de uitkomsten zal in samenspraak met de opdrachtgever een systeemkeuze worden gemaakt. In ieder geval zal een wko-installatie en een ‘all electric systeem’ door ons worden onderzocht.

Knipsel goes1 Knipsel goes2