Uitbreiding / verbouw OBS de Smeltkroes te Aalden.

Vestiging Heerenveen heeft opdracht ontvangen voor het uitbreiden en verbouwen van OBS de Smeltkroes te Aalden. EWZ verzorgt namens opdrachtgever Odeon Bouwmanagent de installatieadvisering.

De school is onderdeel van ‘Onderwijsstichting Arcade’ en verzorgt het openbaar basisonderwijs aan 28 scholen in de gemeenten Coevorden en Hardenberg met als kerntaak ‘Goed onderwijs voor ieder kind’.

De Smeltkroes is een school voor eerste opvang van asielzoekerkinderen en anderstaligen in de gemeente Coevorden en omliggende gemeentes. De kinderen die onze school bezoeken zijn kinderen van ouders die gevlucht zijn uit hun eigen land en instromen via het COA, en zijn kinderen van nieuwkomers vooral afkomstig uit Midden en Oost Europese landen. Op een doorsnee schooldag ontmoeten kinderen van meer dan 20 nationaliteiten elkaar.

OBS de Smeltkroes te Aalden