Energielabel C (2023)

Vanaf 1 januari 2023 moeten grotere kantoorgebouwen in Nederland zijn voorzien van energielabel C of beter. Op dit moment voldoet minder dan de helft van de kantoren aan die verplichting.

Volgens schattingen van RVO moeten ongeveer 65.000 kantoren vanaf 2023 voldoen aan de label-C-verplichting.

Mocht u hierover vragen hebben kunnen wij u adviseren in het nemen van de juiste duurzame maatregelen hetgeen tevens kansen biedt voor mogelijke comfortverhoging.