EWZ werkt door, in digitaal teamverband

Om aan het advies van RIVM en overheid gehoor te geven en bij te dragen aan de spreiding van de zorg in Nederland heeft ook EWZ maatregelen genomen.

We blijven aan het werk en bereikbaar, doen onze werkzaamheden grotendeels vanuit thuis en overleggen onderling digitaal. Ook voor overleg met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners stimuleren we digitaal vergaderen.

EWZ heeft al een digitaal en papierloze werkwijze en ziet deze periode ook als een kans het digitaal werken, in ‘digitaal teamverband’, meer vorm te gaan geven!