Tag Archief van: kostenramingen

Verduurzaming Gasunie hoofdkantoor te Groningen.

EWZ Heerenveen heeft de opdracht gegund gekregen om namens opdrachtgever ‘NV Nederlandse Gasunie’ advieswerkzaamheden te verrichten voor het verduurzamen van haar hoofdkantoor in Groningen. In het gebouw is de transportdivisie van de NV Nederlandse Gasunie gevestigd. Het 18 verdiepingen tellend gebouw heeft een oppervlakte van ca. 45.000m2 en een hoogte van 89m. Het bestaande gebouw, ook wel bekend als de apenrots, dateert uit 1994.

De te verrichten advieswerkzaamheden betreffen een haalbaarheidsstudie met bijbehorend adviesrapport van ‘duurzame’ verbetervoorstellen die betrekking hebben op alle gebouwgebonden werktuigkundige- en elektrotechnische installaties en bouwfysische verbeteringen aan de bouwkundige schil.

Gasuniegebouw