Project
Uitbreiding CBS De Borg te Haren

Periode
2018- 2021

Opdrachtgever
Gemeente Haren

Opdrachtsoort
Installatieadvies, technisch Ontwerp

Projectomschrijving

De uitbreiding van christelijke basisschool de Borg omvat een nieuwbouw met 6 nieuwe leslokalen, een leerplein en herinrichting van 2 bestaande lokalen.

De nieuwbouw voldoet aan het Programma van Eisen Frisse Scholen, klasse B.

EWZ adviseurs adviseerde de opdrachtgever in het toe te passen installatieconcept en energiebesparende maatregelen en de uitwerking van het technisch ontwerp van de installaties. Het installatieconcept en het ontwerp van de installatie ter plaatse van de nieuwbouw doet geen afbreuk op de bestaande installaties en is tegelijk toekomstbestendig voor het op termijn kunnen aansluiten op laagwatertemperatuur warmteopwekking en uitbreiding met koeling. Het werk wordt traditioneel aanbesteedt onder de UAV.