Datacenters en Datahotels

Project 27 of 44

Opdrachtgever
Diverse

Bruto oppervlak
Diverse

Opdrachtsoort
Totaal engineering
projectmanagement
Directievoering
Nazorg

Specifieke installaties
Geleidende systeemvloeren
Licht en kracht
Verlichting
48 Volt DC
400 Volt No-break
Noodstroom
Kanalisatie
Klimaatbeheersing
Luchtbevochtiging
Personenlift
Goederenlift
Bliksembeveiliging
Potentiaalvereffening
Overspanningbeveiliging
EMC en ESD voorzieningen
Sabotage en inbraakwerende voorzieningen
Brand en rook detectie
Automatische brandbestrijding
Toegangscontrole
Data en telefonie
ICT gerelateerde voorzieningen
Platform Telecommunicate
Platform Backbone
Platform Heatend
Platform IP/Internet
Gebouw beheer systeem
Beheer en monitoring op afstand

Projectomschrijving

Onze opdrachtgevers bieden internet, telefonie en televisie aan via de kabel. Voor deze diensten maakt de provider gebruik van geavanceerde (data)netwerken en datahotels.

Specifieke kenmerken
In Datahotels en computerruimten bevindt zich een grote concentratie aan dataverwerkende apparatuur en bekabeling.

Om de aanwezige apparatuur optimaal en ongestoord te laten functioneren, worden zware en veelal specifieke eisen gesteld aan de elektrotechnische- en klimaatvoorzieningen. Daarnaast dient de inrichting over voldoende flexibiliteit te beschikken om mutaties in de toekomst op een eenvoudige wijze mogelijk te maken.

De ontworpen installaties blijven onder alle (extreme) omstandig-heden functioneren. Bij het ontwerp is uitgegaan van modulaire installaties tegen zo laag mogelijke investeringen en exploitatie-kosten en een grote flexibiliteit.

EWZ adviseurs adviseert de opdrachtgever, verzorgt de totale engineering, het projectmanagement, de directievoering en de bedrijfsvaardige overdracht aan de opdrachtgever.

Menu
+