Category archive: Onderwijs

Uitbreiding basisschool CBS De Borg te Haren

Uitbreiding basisschool CBS De Borg te Haren

EWZ adviseurs adviseerde de opdrachtgever in het toe te passen installatieconcept en de uitwerking van het technisch ontwerp van de installaties. De realisatie wordt traditioneel aanbesteedt onder de UAV.

Uitbreiding Christelijk College Harderwijk

Uitbreiding Christelijk College Harderwijk

EWZ adviseurs Harderwijk adviseerde de opdrachtgever in het toe te passen installatieconcept, de energiebesparende maatregelen, de uitwerking van een Definitief Ontwerp met aanbesteding van de installaties en toezicht op de realisatie.

Nieuwbouw VSO de Atlas Assen

Nieuwbouw VSO de Atlas Assen

EWZ adviseurs Heerenveen heeft in opdracht van het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4 de volledige installatieadvisering verzorgd voor de nieuwe VSO ‘de Atlas’ aan de Treubstraat in Assen.

Nieuwbouw VSO school Groningen

Nieuwbouw VSO school Groningen

EWZ adviseurs heeft de volledige installatieadvisering verzorgd voor de nieuwe VSO school te Groningen.

Vrije Universiteit (VU) Amsterdam

Vrije Universiteit (VU) Amsterdam

EWZ adviseurs Heerveen verzorgd het instalatieadvies voor diverse projecten op de VU-campus en NEN3140-inspecties (o.a. OZW-gebouw), sprinklerinstallatie (hoofdgebouw), parkeervoorzieningen (ACTA-P2) en vervangen stikstofnet (W&N-gebouw).

Nieuwbouw Bredeschool Koningslinde Nijkerk

Nieuwbouw Bredeschool Koningslinde Nijkerk

EWZ adviseurs heeft de volledige installatieadvisering verzorgd voor de nieuwe Bredeschool te Nijkerk.

Nieuwbouw VSO de Atlas te Emmen

Nieuwbouw VSO de Atlas te Emmen

EWZ adviseurs Heerenveen heeft de volledige installatieadvisering verzorgd voor de nieuwe VSO school te Emmen.

Verbouw sportkantine Rijksuniversiteit Groningen

Verbouw sportkantine Rijksuniversiteit Groningen

Advieswerkzaamheden ten aanzien van de te realiseren verbouwing van de sportkantine behorende bij het sportcentrum.

Menu
+